1a_edited_edited_edited.jpg

WELCOME

alphabet-letters-white-background2_edite

ติวอังกฤษ อุบลราชธานี

Baker’s English เป็นศูนย์สอนภาษาอังกฤษในจังหวัดอุบลราชธานี  เราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานสำหรับผู้เรียนทุกวัยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสร้างความมั่นใจในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเลือกให้บุตรหลานของคุณเรียนกับเราคุณสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลสนับสนุนอย่างใกล้ชิดและช่วยให้พวกเขาเติบโต  ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็กเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนให้ความสนใจและมีการสอนในระดับสูงเพื่อให้พวกเขาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษและสร้างความมั่นใจในตนเองจากการเห็นความก้าวหน้าและความสำเร็จของตนเอง

welcome logo.png
welcome logo.png
thailand(1).png
united-states(1).png

Baker's English Tutoring Co., Ltd.

327 ถนนอุปลีสาน จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย 34000

327 Uppalisan Road Ubon Ratchathani, Thailand 34000