top of page
1a_edited_edited_edited.jpg

WELCOME

alphabet-letters-white-background2_edite
LOGO LONG WHITE.png

ติวอังกฤษ อุบลราชธานี

Baker’s English เป็นศูนย์สอนภาษาอังกฤษในจังหวัดอุบลราชธานี  เราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานสำหรับผู้เรียนทุกวัยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสร้างความมั่นใจในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเลือกให้บุตรหลานของคุณเรียนกับเราคุณสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลสนับสนุนอย่างใกล้ชิดและช่วยให้พวกเขาเติบโต  ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็กเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนให้ความสนใจและมีการสอนในระดับสูงเพื่อให้พวกเขาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษและสร้างความมั่นใจในตนเองจากการเห็นความก้าวหน้าและความสำเร็จของตนเอง

bottom of page